PostHeaderIcon Algemene Voorwaarden

Kattenpension de Kattenboerderij Slijk Ewijk         (gewijzigd 02-05-2023)
Waaldijk 21
6677 MB Slijk Ewijk
0481 – 354 689
Kvk  09219480

 1    Reservering
1.1    Bij reservering voor opname van een kat in het pension vult de eigenaar een reserveringsformulier in op de website van de Kattenboerderij.  Dit reserveringsformulier kan vervolgens via e-mail naar de Kattenboerderij verzonden worden.
1.2    Door het insturen van het reserveringsformulier verklaart de eigenaar van de kat dat hij/zij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de website. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kan eventueel op verzoek toegezonden worden.  Het reserveringsformulier, volledig ingevuld en digitaal ondertekend, vormt samen met de Algemene Voorwaarden de pensionovereenkomst.
1.3    Onder eigenaar wordt verstaan, degene met wie de pensionovereenkomst betreffende de  kat wordt aangegaan
1.4    Brengen en halen van de kat gebeurt op de aangegeven openingstijden, 7 dagen per week geopend, ook op feestdagen,

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag zijn we open van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdag, zondag en nationale feestdagen zijn we open om 10:00 uur en sluiten we om 12:00 uur. ’s Middags zijn wij gesloten.

1.5    Bij elk bezoek aan de Kattenboerderij geeft de eigenaar eventuele wijzigingen door betreffende:  adres, telefoonnummer, e-mail, dierenarts, gezondheidstoestand van de kat

2    Betaling
2.1    Bij het brengen van de kat dient het volledige bedrag te worden/zijn betaald, eventuele extra pensiondagen, behandelings- en/of dierenartskosten worden voldaan bij het ophalen van de kat.
2.2    Bij eerder ophalen en/of later brengen van de kat blijft de eigenaar de gehele reserveringssom aan de kattenboerderij verschuldigd tenzij anders overeengekomen. Te veel betaalde dagen worden verrekend bij een volgend verblijf.
2.3    De eigenaar krijgt de kat mee na volledige betaling van de verblijfssom en eventuele bijkomende kosten. Indien de kat 1 maand na de pensionperiode niet is opgehaald beslist de pensioneigenaar waar de kat naar toe gaat. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de eigenaar, plus de dan nog te betalen verblijfsperiode.
2.4    Annuleert u binnen 6 weken voor aankomst dan betaalt u 25% van de totale reserveringssom. Annuleert u binnen 3 weken voor aankomst, dan bent u 50% verschuldigd. Moeten wij u bellen omdat u uw kat niet komt brengen? Dan blijft u de volledige reserveringssom verschuldigd.

2.5 Haalt u uw kat eerder op? Dat kan natuurlijk altijd. U ontvangt echter geen geld retour. Wel houdt u de helft van het teveel betaalde tegoed voor een volgend verblijf.

3    Verzorging en ziekte
3.1    De Kattenboerderij  verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van de in pension gegeven kat, en behoudt zich het recht voor dit te doen op de wijze die zij het beste acht.
3.2    Vereiste vaccinaties: niesziekte, kattenziekte. Wij accepteren een geldige titerbepaling.
3.3    De entingen tegen niesziekte mag niet ouder zijn dan één jaar of jonger dan 2 weken om uw kat in het verblijf te kunnen opnemen. Tegen kattenziekte wordt in de regel om de twee jaar geënt. Het bewijs van inenting tegen katten- en niesziekte dient, bij aanvang van het verblijf, door de eigenaar te worden afgegeven. Als de kat niet (goed) geënt is, wordt hij/zij niet opgenomen. Ook wordt de kat niet opgenomen als de eigenaar geen geldig bewijs van de enting heeft. In dit geval blijven de pensionkosten onverminderd verschuldigd. Een aanvullende Bordetella inenting is niet verplicht. Overlegd u dit met uw dierenarts. Niesziekte is ondanks goede enting nooit 100% uit te sluiten, echter de Kattenboerderij handelt zo zorgvuldig mogelijk om iedere kat de maximale bescherming te bieden.
3.4    Geldig vaccinatieboekje blijft in het kattenpension tijdens het gehele verblijf van de kat. Tegen niesziekte is een aanvullende (neus)enting mogelijk, de zogenaamde Bordetella. Overleg met uw dierenarts of deze voorstander is van deze enting. Hij is niet verplicht.
3.5    Vlak voor het brengen dient de kat behandeld te zijn tegen wormen. Als dit niet is gebeurd dan moet de eigenaar dit aan de Kattenboerderij melden. De Kattenboerderij behandelt het dier dan tegen wormen met Milbemax, de kosten worden in rekening gebracht bij de eigenaar van de kat. Dit om wormbesmetting in het pension te voorkomen.
3.6    Vlak voor het brengen dient de kat behandeld te zijn tegen vlooien. Als dit niet is gebeurd moet de eigenaar dit aan het kattenpension melden, het pension behandelt het dier dan tegen vlooien (Frontline). Deze kosten worden in rekening gebracht bij de eigenaar van de kat
3.7    Katers dienen gecastreerd te zijn (dit geldt niet voor kittens)
3.8    Indien de kat medicijnen gebruikt dient de eigenaar zelf voldoende medicijnen af te geven voor de gehele verblijfsperiode, evenals een gebruiksaanwijzing van deze medicijnen. Medicijnen en gebruiksaanwijzing moeten voorzien zijn van de namen van zowel de eigenaar als van de kat. Ook als de kat een speciaal dieet moet volgen en/of aparte voederwensen heeft dient de eigenaar dit zelf te verschaffen, voorzien van namen van zowel de eigenaar als de kat
3.9    De katten krijgen in het kattenpension (droog) voer van het merk Royal Canin. Als de eigenaar wil/aangeeft  dat de  kat ander (speciaal) voer krijgt moet dit zelf voldoende worden meegebracht
3.10    Indien het kattenpension bij de kat gezondheidsklachten vermoedt of constateert wordt in eerste instantie de eigen dierenarts geraadpleegd. Is deze niet bereikbaar dan raadplegen wij de dierenarts verbonden aan het pension. Dit altijd voor zover mogelijk na contact met de eigenaar. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar.
3.11    Door ondertekening van het reserveringsformulier geeft de eigenaar van de kat de pensionhouder toestemming voor het maken van onverwachte dierenartskosten tot € 50,00 zonder overleg vooraf. Daarboven vindt altijd overleg plaats. Deze extra kosten dienen bij het ophalen van de kat contant te worden afgerekend.

4    Aansprakelijkheid
4.1    Partijen komen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar van de kat niet aansprakelijk is voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing en overlijden van het dier, danwel voor het kwijtraken van meegegeven materialen
4.2    De eigenaar geeft bij ondertekening van het reserveringsformulier zijn/haar toestemming dat de Kattenboerderij de volledige zorg op zich neemt tijdens de verblijfsperiode van de kat, zonder dat de Kattenboerderij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.
4.3    De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van de kat alle gegevens en bescheiden aan de Kattenboerderij te vermelden/overhandigen die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van de kat. De eigenaar is aansprakelijk jegens de Kattenboerderij voor schade die ondervonden wordt ten gevolge van het niet vermelden dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot de kat.

 

5 Privacyverklaring

 

Uw gegevens worden in ons softwaresysteem verwerkt ten behoeve van de reservering. Zij worden niet verstrekt aan derden en enkel gebruikt voor contact met u, uw contactpersoon en eventueel uw dierenarts.